Wood Fusion - en innovativ oas i mässlandskapet

I år är Wood Fusion något alldeles extra: en specialbyggd lounge med inspirationsfyllda seminarier kring banbrytande design, funktion och material och teknik - och en monumental träskulptur i form av arkitektur-mästerverket Arctic Bath.

Wood Fusion är en oas i mässlandskapet och till för alla som är nyfikna på att bygga och leva med trä. Kom och ta del av seminarierna, inhämta kunskap och inspiration, och ta vara på tillfället att knyta nya kontakter.

Arctic Bath - det flytande kallbadhuset

Fokus på trä och hållbart byggande


Under fyra dagar diskuterar vi trä och hållbart byggande.
Vilka är fördelarna med träbyggande? Vilka är nackdelarna? Vilka är föregångsprojekten? Och vilka arkitekter, formgivare och entreprenörer bör vi alla känna till?


På seminarierna på Wood Fusion diskuteras bl.a:

  • Trender med internationell utblick
  • Sveriges exportpotential
  • Case för att bygga i trä med temaområden som Trä + Materialet, Trä + Klimat, Trä + Bygga, inreda och renovera och Trä + Framtid + Handel

Dessutom blir det sopplunch med mingel och nätverkande – en möjlighet att generera nya affärer.

"Wood Fusion erbjuder det oväntade. Jag har besökt arrangemanget flera gånger och alltid hittat något nytt. Här finns många kreativa idéer och de inbjudna föreläsarna representerar nytänkande och mod." 
Susanna von Eyben, arkitekt, White arkitekter

Arkitekt Bertil Harström pimpar Wood Fusion


Bertil Harström är en framstående arkitekt med trä som specialitet. Han är med och utformar årets Wood Fusion och har byggt en mindre kopia av sitt verk Arctic Bath – det flytande kallbadhuset – som kommer att pryda mässgolvet.

- Trä som material motsvarar framtidens krav på ekologiskt hållbart byggande. Faktiskt det byggmaterial som bäst klarar de koldioxidkrav som antogs vid klimatmötet i Paris i december, påpekar Bertil Harström, och fortsätter:

- Tänk om vi kunde förädla råvaran ytterligare några steg och börja leverera byggnader i platta paket ut över världen. Vilken potential! På Wood Fusion vill vi påverka politiker och byggherrar i den riktningen. Det finns ett behov av att påminna om den kunskap som fanns förr, men framförallt gäller det att peka framåt. Det är med hjälp av datorer och robotar som vi bygger morgondagens trähus.

Läs mer om Bertil Harström och Wood Fusion-projektet här.

Vem ska besöka Wood Fusion?


Till Wood Fusions seminarier ”Bygga i Trä” kommer arkitekter, konstruktörer samt övriga intressentgrupper från hela bygg- och fastighetssektorn. Exempel på områden: Arkitekter, inredningsarkitekter, designer, konstruktörer, projektledare, byggnadsingenjörer, hållbarhetschefer från bygg- och fastighetssektorn, representanter för forskning utveckling.

Wood Fusion äger rum 6-9 september 2016 och är en del av Trä & Teknikmässan, norra Europas ledande mötesplats för träindustrin.

Har du frågor om Wood Fusion? Kontakta Anki Fagerström, försäljningsansvarig på Trä & Teknik 2016.

Varmt välkommen!


Moderator och programansvarig: 
Mark Isitt, arkitekturjournalist. Var med och skapade Wood Fusion redan från starten 2008.