Nyheter

Knivakademiens utställning DEN JAPANSKA KNIVEN vandrar vidare....... Succéutställningen från NK Ljusgården i Stockholm återuppstår nu, om än i något mindre format, på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg. Välkommen på pressvisning torsdag 26:e september kl 10.00 vid monter F01.16 invid Kockteatern. OSA till TRES PR, osa@trespr.se, före den 20:e september och erhåll en goodie-bag.

Under bokmässan visas unika knivblad smidda av den framlidne japanske mästaren Okishiba Masakuni. Idag finns endast ett fåtal av Okishibas knivblad kvar och de få som kommer ut på marknaden betingar priser på omkring 200 000 kr. Vid sidan om Okishibas knivar visas ett urval andra exklusiva, japanska knivar.

Genom utställningen vill Knivakademien lyfta fram ett hantverk som kan komma att försvinna. De gamla japanska smederna som viger sina liv åt smideri är numera få och de unga som väljer yrket är om möjligt färre.

Om Okishiba Masakuni

Okishiba Masakuni var verksam under 1900-talet, fram till sin död 1990. Han är en legend i Japan eftersom han tillverkade knivblad som var i en klass för sig. Okishibas blad betingade de allra högsta priserna inom knivsamfundet "The Association" i Sakai, den japanska staden där han var verksam och ett huvudsäte för Japanska kvalitetsknivar och smide. Okishiba var en ensamvarg och ingen, inte ens hans fru, släpptes in i smedjan där han arbetade. Tyvärr fick den legendariske smeden därför inga efterföljare men berättelserna om honom lever i allra högsta grad vidare i Japan, och speciellt bland smederna.

Knivens status i japan

Medan en skolad, japansk sushikock kan skära ett flygande papper i fyra delar, har de flesta européer svårt att dela ett äpple med en Okishiba-kniv. Det tunna, hårda bladet kan lätt skadas och att bryna och slipa det kräver ett hantverkskunnande utöver det vanliga. En eventuell köpare av en sådan kniv rekommenderas att endast ha den som samlarexemplar.

En japansk sushikock går sju år som lärling. De tre första av dessa år har han två uppgifter: att slipa sin kniv och att städa. Lärlingen skulle aldrig i brist på respekt använda en finare kniv än sin mästare. En kniv i gåva från mästaren i ett sent skede av lärlingens utbildning symboliserar lärlingens kunnande.

TRES PR | Kungsklippan 11a | STHLM | 08-653 60 60 | info@trespr.se | www.trespr.se


Vid Jonsereds Herrgård pågår ett unikt återskapande av en 1800-tals Herrgårdsträdgård. Peter Svenson berättar...

Peter

Att återskapa en trädgårdskulturmiljö är i Sverige ett mycket ovanligt projekt. Och att också göra det med ekologiska och sociala förtecken gör det hela än mer märkvärdigt.

Vad är det då som sker som är så fantastiskt i Jonsered?

Efter en förhistorisk undersökning utförd av slottsarkitekt Kolbjörn Waern har man funnit på en 1800-tals herrgårdsträdgård vid Herrgården i det anrika brukssamhället Jonsered 1 mil norr om Göteborg. Det visade sig snart att formen av denna trädgård hade förebilden utav ´ur-trädgården i Mesopotamien´ från 2.000 år tillbaka i tiden. Den äldsta mest kända trädgården i människans historia. Nu återskapar man den med inslag av fria händer i vissa delar.

Hela projektet utförs med hjälp av deltagare från arbetsgrupper som är långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna boende inom Partille kommun. Det innebär att deltagarna får meningsfull sysselsättning och samtidigt delvis rehabilitering.

Parallellt med detta så sker all trädgårdsskötsel ekologiskt och miljövänligt. Vi brukar stolt säga att här växer både människor och växter.

Det kommer att bli fyra trädgårdar när det hela ska stå klart nästa år 2014 i augusti. Formträdgården, Köksträdgården, Engelska Rosenträdgården och till sist Utställningsträdgården. I Utställningsträdgården kommer trädgårdsutställningar att gå av stapeln varje år utförda av särskilt inbjudna trädgårdspersoner.

En äppellund planteras också vid entrén och en ruin kommer att smycka trädgårdarnas centrala delar. Runt själva Herrgården rustas Herrgårdsparken upp med bland annat plantering av nya träd.

En Herrgårdsscen står redan klar för musik- och teaterverksamhet.

Vid trädgårdarna finns idag Kafé Grindstugan och trädgårdsbutiken Rosengaraget.

Hela projektet finansieras av Partille kommun och Partillebo AB. Trädgårdsmästare Peter Svenson arbetar tillsammans med sakkunniga handledare inom socialförvaltningen på kommunen. Peter driver Rosengaraget med specialité gammaldags rosor och torparperenner parallellt med arbetet med trädgårdarna.

Peter har tidigare varit ansvarig för Trädgårdsföreningen i Göteborg under 6 år och även arbetat med Lena Rångeby i Radio P4 Göteborg i 13 år som radioträdgårdsmästare.