MER-workshop

MER-projektet: MER-Rättigheter för alla grupper.

Workshop i E3 (E-hallen) tisdagen den 14 april kl. 11.30-14.30.

Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med människors delaktighet?

MER-gruppen utgår från mänskliga rättigheter som värdegrund. Vi arbetar för inkluderande arbetssätt som gör personer med olika förutsättningar delaktiga i våra olika verksamheter.

1. Presentation av MER-Gruppens vision.
2. MER-Kunskap om varandra. Kort presentation av varje verksamhet.
3. MR och verkligheten - Hur hänger det ihop? En interaktiv dialog om mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna.