På trä och Teknik ska vi formulera tränäringens framtid

2012-06-01

Trä & Tekniks projektledare Stefan Sundqvist hyser gott hopp om att nå målet på 10 000
kvadratmeter såld utställningsyta. Drygt 9 000 är klart så här långt.

– Tendensen är att allt fler väljer att bestämma sig så sent som möjligt. Men vi har fortfarande 150 företag i pipeline.

Trä & Teknik har i 30 år varit den självklara mötesplatsen för trä- och möbelindustrin. Och mässan den 21–24 augusti 2012 blir inget undantag. Sågverksnäringen står i fokus med både leverantörer och högintressanta experter på plats. Även i år får Wood Fusion stort utrymme. Det kommer som vanligt att bli en mix av intressanta utställare, spännande seminarier och diskussioner om framtiden för en bransch i stark omvandling – men med en stark framtidstro.

– Det råder stor brist på bostäder och bostadsbyggandet kommer att ta fart, vi vet bara inte riktigt när. Då är det viktigt att vi står rustade, ser om vår bransch och vår verksamhet och kan motsvara alla högt ställda krav på produktivitet, energieffektivitet och grön tillverkning. Vi ska tänka nationellt och se till att vi kan behålla produktionen i Sverige, säger Stefan Sundqvist och öppnar mässan för en dialog mellan alla intressenter som vill och kan bidra.

– Det är här på Trä & Teknik vi ska formulera tränäringens framtid. Vid förra mässan 2010 rådde en ännu starkare framtidstro. Då var branschen på väg upp ur den djupa vågdal som finanskrisen skapade, på väg mot en bättre konjunktur. Konjunkturen präglade försäljningen av monteryta som gick strålande det året.

– Sista kvartalet förra året vände det. Man blev märkbart försiktigare och ville skjuta på beslutet, säger Stefan Sundqvist. Vi märker också tydligt av att det pågår en strukturomvandling i branschen. Företag som tidigare varit med på mässan har fusionerats eller köpts upp. Samtliga stora maskinleverantörer inom och utanför Norden som ställer ut på Trä & Teknik ligger på ganska låga nivåer försäljningsmässigt framför allt i södra Europa. De har påverkats av Europasyndromet, som Stefan Sundqvist kallar det.

Det byggs mindre än tidigare och det drabbar företag som exporterar till Sydeuropa, vilket i sin tur spiller över på Trä & Teknik i Sverige och Göteborg. Trots det står mötesplatsen Trä & Teknik starkare än någonsin. Och Stefan Sundqvist räds inte en viss minskning av utställningsytan om nu så skulle bli fallet.

– Även om ytan minskar ökar värdet av mötesplatsen. Kvantitet är inte detsamma som kvalitet. På Trä & Teknik möts hela branschen – från stora bearbetningsmaskiner och automatiserad sågverksutrustning till möbelsnickeri på konsthantverksnivå. Här finns något för alla. Här visas den senaste tekniken, de hetaste trenderna och de viktigaste frågorna för branschen diskuteras, säger han.

Alla som har något intresse av att Sverige även i framtiden ska ha en stark träindustri kommer till Göteborg den 21–24 augusti.