Ökad automationsgrad är nödvändig

2012-06-01

– För att klara konkurrensen i framtiden måste företagen automatisera i högre grad – och det gäller framför allt den mindre och medelstora industrin. De stora är redan duktiga på det, säger lektor Kerstin Johansen.

Kerstin Johansen är lektor vid avdelningen för industriell produktion på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för industriell träteknik. Efter tio års industriell erfarenhet av svensk elektronikindustri och en doktorsavhandling om "Produktionsanpassning i samarbete mellan olika företag" ligger nu fokus på hur små och medelstora företag kan samverka med akademin för att effektivisera sina produktionsanläggningar.

Elektronik-, verkstads- men framför allt fordonsindustrin har länge haft en hög automationsgrad. Träindustrin ligger inte alls lika långt framme.

– Inom träbearbetningsindustrin är utmaningarna delvis annorlunda, inte minst på grund av råvaran, materialet och att man ofta inte har lika långa serier. Men en ökad automationsgrad är nödvändig för att öka produktiviteten. Det handlar inte om att göra sig av med folk, utan att förändra och höja kompetensen, säger Kerstin Johansen.

Det finns en mängd frågeställningar som lämpar sig för forskningssamarbeten.
– Vilka moment passar för automation och vilka gör det inte? Kan man använda befintlig teknik som modifieras och anpassas för träindustrins förutsättningar? Är det robotar man behöver eller annan typ av automation? Måste produkten förändras för att bättre passa produktionsprocessen?

– Flera företag som Stolab och Itab för att nämna några har redan en viss automatiseringsgrad där man bland annat utnyttjar robotar. Men många företag skulle behöva hjälp med att driva den här utvecklingen.

Kerstin Johansen brinner för sitt arbete och de möjligheter till effektiva produktionslösningar forskningen kan bidra till.

– Som alltid i forskarsammanhang är finansieringen problemet. Om flera företag kan samverka inom ett område kan vi från universitetets sida hjälpa till att definiera forskningsområden och formulera ansökningar om stöd från exempelvis VINNOVA.