Wood Fusion - Fönstret till framtidens träindustri

2011-12-08

Under hösten har vi i projektteamet på Trä & Teknik tillsammans med olika förgreningar inom träbranschen satt samman ett antal fokusområden som kommer fylla Wood Fusion med viktig kunskap för att ta sikt uppåt och framåt. Inför 2012 kommer vi att få yttterligare draghjälp till att skapa en så slagkraftig arena som möjligt då Trä & Möbelföretagen TMF går in och driver utvecklingen av tillsammans med både sågverksnäring och maskinleverantörer.

Vikten av samverkan inom industrin blir tydligare och tydligare och för att Sverige som industrination ska bibehålla sin styrka ser vi att arenor som Wood Fusion är en fröbädd till den utveckling vi är angelägna att vara del av, säger Stefan Sundqvist, mässansvarig på Trä & Teknikmässan.
Arbetet med Wood Fusion följer du enklast på Facebook, där vi bjuder in hela branschen till dialog om hur vi tar sikt mot framtiden. Där kan du även hjälpa till att tipsa oss om projekt, länkar, möten och inspiration!