Tre frågor till Svenskt Trä

2011-12-08

Skogsindustrierna har nyligen samlat sin verksamhet som rör marknadsföring av trä, träprodukter och träbyggande under ett och samma namn: Svenskt Trä.
Bakom detta namn står även svenskt sågverksindustri.

Vi har ställt tre frågor till Charlotte Apelgren som är kommunikationsansvarig på Svenskt Trä.

Svenskt Trä Logo

Vad är Svenskt Trä?

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri.

Hur ser Svenskt Trä på framtiden med skog som råvara?


Framtiden ser ljus ut för skog som råvara eftersom det är en förnybar och klimatsmart råvara. Det är bland annat därför som ett femtontal länder Europa de senaste decennierna beslutat om olika varianter av program för ökad användning av trä inom byggsektorn. I Sverige är trä sedan länge det vanligaste byggmaterialet för enfamiljshus (över 90 % av enfamiljshusen byggs med bärande trästomme), men idag är trä också ett vanligt byggmaterial för flervåningshus. Nästan 20 procent av flervåningshusen som byggs i Sverige idag byggs med bärande trästomme, och andelen ökar stadigt.

Träfibern har också andra användningsområden, till exempel som förpackningsmaterial, som biobränsle och i kläder i form av viskos, modal och lyocell. En ny tillämpning av träfibern är som nanopapper, ett papper som är starkare än stål och kan användas i allt från sedlar till skottsäkra västar. En dryckesburk i kartong, miljövänligare och billigare än aluminiumburken, har också nyligen utvecklats av ett tyskt företag.

Vad kan ni göra för att ge Svensk tränäring extra kraft?

Vår roll är främst att informera och inspirera. Med våra byggbeskrivningar (byggbeskrivningar.se) hjälper vi till exempel privatpersoner att planera olika snickarprojekt som att bygga en altan, friggebodar eller att montera väggpanel. Vi informerar också arkitekter och den övriga byggsektorn om hur man bäst använder trä som byggmaterial på vår webb träguiden.se. Vi stödjer kommuner och byggherrar att bygga flervåningshus, skolor, sporthallar och broar i trä via Träbyggnadskansliet. Och via vår tidning Trä och Träpriset som vi delar ut, uppmärksammar vi byggnader i vilka trä använts med särskilda arkitektoniska kvalitéer. Vem som vinner Träpriset 2012 kommer att offentliggöras den 15 mars 2012 i Stockholm. De tio nominerade byggnaderna presenteras på trapriset.se.

Läs mer om Svenskt Trä på www.svenskttra.se