Utställarförsäkring

Svenska Mässans utställarförsäkring

Svenska Mässan har tillsammans med If tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste försäkring för utställare. En försäkring som innehåller allt som en utställare normalt behöver. Där godset är helförsäkrat och skyddet gäller såväl under mässan, som vid lastning och transporter i samband med mässan. Även den ansvarsförsäkring varje utställare är skyldig att ha ingår.

Försäkringen är obligatorisk för utställare på Svenska Mässan.
Premien är endast SEK 1 400 per utställare.

Den ansvarsförsäkring varje utställare är skyldig att ha ingår.
Utställarens gods är helförsäkrat under transport till och från mässan, inklusive lastning och lossning.
Godset är helförsäkrat på mässan i samband med utställningen, inklusive upp- och nedpackning.
Försäkringen gäller utställare, registrerade samutställare och företag representerade i montern.
Försäkringen täcker upp till SEK 300 000 i försäkringsvärde, vid en premie på SEK 1 400 per utställare.

Ni kan enkelt höja värdet mot en tilläggspremie.
Alt 1:
försäkringsvärde SEK 500 000, premie SEK 1 900.
Alt 2:
försäkringsvärde SEK 1 000 000, premie SEK 3 900.
Högre värde enligt offert.

Försäkringsvillkor (PDF-dokument, 86 kB)