Hallkarta plan 1 och 2

Plan1 (PDF)

Plan 2 (PDF)

Vill du vara med och ställa ut på den största mötesplatsen för hela den tillverkande industrin i Sverige.

Kontakta:

Scanautomatic
gabriel.borjesson@svenskamassan.se

ProcessTeknik
alf.dahlgren@svenskamassan.se