Power Circle Summit

Power Circle Summit samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi.

Tema: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare  – är teknik och opinion redo?
- Konsekvenser av den digitala revolutionen hos energianvändaren
- Möjligheter och hot i en växande energitjänstemarknad
- Elens roll i en fossilfri transportmarknad

Se konferensprogrammet här

Var med och visa upp dina energismarta produkter och tjänster som kan bidra till framtidens energiomställning. Läs mer här.

Elfack är energisektorns viktigaste mötesplats, med syftet att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi.

Innovationsracet arrangerat av Energimyndigheten presenteras och demonstreras de allra nyaste innovationerna på marknaden!

Power Circle Summit arrangeras av: Power Circle, Svenska Mässan och Energimyndigheten