Power Circle Summit

Tema 2017: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare  – är teknik och opinion redo?

- Konsekvenser av den digitala revolutionen hos energianvändaren?
- Möjligheter och hot i en växande energitjänstemarknad?
- Elens roll i en fossilfri transportmarknad?

Power Circle Summit samlar med jämna mellanrum landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi.

Banbrytande teknik som självförsörjande energisystem hos kunderna i kombination med det uppkopplade samhället har potential att snabbt visa vägen till ett förändrat affärslandskap.

En förändring som vi behöver förstå och engagera oss i – tillsammans.

Några av 2016 års tunga talare:

Jonas Abrahamsson, Koncernchef E.ON Sverige; Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova; Per Langer, VD Fortum Sverige; Charlotte Bergqvist, Styrelseordförande Power Circle; Ibrahim Baylan, Energiminister; Erik Brandsma, Generaldirektör Energimyndigheten; Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan; Magnus Hall, Koncernchef Vattenfall; Elisabeth Harstad, CEO, DNV GL Energy; Diego Pavia, CEO KIC InnoEnergy


Power Circle Summit arrangeras av: Power Circle, Svenska Mässan, Energimyndigheten och Business Region Göteborg