Temaområde: Färdtjänst

Skolskjuts- och färdtjänstdagarna är den 19-20 oktober och SKL:s medlemmar kan anmäla sig till en förmånlig kostnad till dessa två dagar.

Anmälan till Färdtjänstdagarna 19-20 oktober

Med reservation för ändringar i program, tider och medverkande talare.