Press

För information om ackrediteringar och andra pressfrågor hänvisas till Bokmässans pressavdelning

Birgitta Jacobsson Ekblom, kommunikationschef
tel +46 (0)31 708 84 05
bje@bokmassan.se

Adress

Bok & Bibliotek i Norden AB
Pressavd
SE-412 94 Göteborg, Sverige

För information om Nordiska Skolledarkongressen

Valentina Arvidsson
tel +46 (0)31 708 84 12
va@skolledarkongressen.se

Adress:

Bok & Bibliotek/Nordiska Skolledarkongressen
SE-412 94 Göteborg, Sverige
Fax: +46 (0)31 20 91 03