Nordiska Skolledarkongressen

Nu är vi i gång med förberedelserna inför den 12:e Nordiska Skolledarkongressen, som arrangeras den 13–14 mars 2018 på Svenska Mässan i Göteborg.

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

I samband med kongressdagarna arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Som utställare möter du här skolans beslutsfattare. Kongressdeltagarna ges goda möjligheter att besöka utställningen mellan kongressens programpunkter.

Har du produkter eller tjänster som kan göra skolans verksamhet ännu bättre?

Välkommen att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen 13–14 mars 2018!

Nordiska Skolledarkongressen erbjuder fortbildning av hög kvalitet med ledarskapsfrågor i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld. På kongressen träffar du kollegor och utökar ditt nätverk – ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter. Kongressprogrammet presenteras hösten 2017.

Bestall programmet

www.skolledarna.se

www.skolledarna.se

www.bokmassan.se

www.bokmassan.se

Annonsera-banner

Annonsera-banner

Ett samarrangemang av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek