Nordiska Skolledarkongressen

Välkommen tillbaka till Nordiska Skolledarkongressen 2018.
Läs 2016 års program här:

Ladda ner programmet

I samband med kongressdagarna arrangerades en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet.

Här hittar du alla utställare på kongressen 2016.

www.skolledarna.se

www.skolledarna.se

www.bokmassan.se

www.bokmassan.se

Träffpunkt Idrott

Träffpunkt Idrott

Ett samarrangemang av Sveriges Skolledarförbund och Bok & Bibliotek