Filmer

Film från Mötesplats Skola 2012.

Ett kort samtal om Mötesplats Skola med GR Utbildning (mars 2013).

Ett kort samtal med Svenska Mässan och deras arbete med utställningsdelen (mars 2013).

Ingrid Pramling.

Shelley Terrell.

Marianne Lundgren.

Åsa Falk Lundqvist.

Deb Masters.

Gregor Schill.

Helena Korp.

Daniel Barker.

Annonsera i högerkolumn

Annonsera i högerkolumn