För samarbetspartners

Vill du vara med och öka ungdomars intresse för teknik och industri?

Lärare och deltagare diskuterar

Du kan bidra med ekonomiskt stöd, tid och/eller utrustning till projektet för att skapa aktiviteter i Möjligheternas Värld. Möjligheternas Värld är även med på olika industrimässor vilket även är ett sätt för ert företag att synas tillsammans med ungdomar och visa att ni tar ansvar för kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Det finns också möjlighet att som företag vara med och göra olika aktiviter för grundskollärare som undervisar i teknikämnet.

Kontakta projektledare Johan Bengtsson 031-760 34 68 för mer information.