Teknikaktiviteter för elever och lärare i grundskolan!

Teknikbranschen står inför en mängd utmaningar framöver, varav kompetensförsörjning är en av de viktigaste. Vi vet att lärare som undervisar i teknik är betydelsefulla för barn och ungdomars teknikintresse och att de är jätteviktiga för den framtida kompetensförsörjningen.

Lärare instruerar ungdomar i automation

Allt färre ungdomar intresserar sig för naturvetenskap och teknik i skolan och associerar allt som oftast industrijobb med negativa benämningar som skitigt, slitigt och tråkigt. Samtidigt visar en ny rapport från Teknikföretagen att varannan lärare i teknik saknar behörighet för att undervisa i ämnet och att var sjätte elev på högstadiet riskerar på grund av detta att bli utan teknikundervisning, vilket utgör ett reellt hot mot industrins framtida kompetensförsörjning.


Aktiviteter för klasser

Teknikdagar där högstadieklasser bjuds in till hel- eller halvdags aktiviteter med syfte att praktiskt få pröva olika teknikområden som tex styr- och reglerteknik, produktionsprocesser och CAD. Även mål som ligger i grundskolans läroplan i teknik kan uppfyllas vid dessa tillfällen.

Aktiviteter för ungdomar

Teknikdagar på novemberlovet och tjejkvällar med spännande innehåll är exempel på aktiviteter.

Aktiviteter för grundskollärare

Fortbildnings- och inspirationsdagar tillsammans med våra samarbetsföretag.
Kurser i ämnesdidaktik tillsammans med Göteborgs Universitet.


Vi behöver dig!

Vi håller som bäst på att bygga upp ett nätverk med grundskollärare i teknik. Skicka dina kontaktuppgifter till Möjligheternas Världs projektkoordinator, Marie Persson, så kommer du att få mer information. Du är naturligtvis välkommen att ringa om du har några frågor.

Marie Persson
marie.persson@gtc.com
031-760 34 85

Teknik