Om Projektet

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik.

Syfte med projektet

  • Skapa en ny öppen mötesplats för att visa ny teknik och lösningar i ett praktiskt sammanhang.
  • Stärka återväxten inom industri och teknik genom att på ett nytt innovativt sätt ge bilder av spännande arbetsuppgifter inom teknik.
  • Stärka regionen och AB Sverige.

Kort fakta om projektet

Projektet vänder sig till ungdomar, lärare samt yrkes- och studievägledare. Därutöver integreras företag och näringsliv vilket skapar mervärde för alla aktörer. Över 100 företag, organisationer, skolor och myndigheter är med som samarbetspartners och över 100 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvuxenutbildning och gymnasium har under skoltid konstruerat och byggt olika "fabriker" med handledning från företagen.

Under 2012 deltog Möjligheternas Värld på olika mässor, däribland VA- mässan, Scanautomatic & Pocessteknik, Scanpack, Gymnasiedagarna samt Kunskap & Framtid.

Under 2013 har projektet deltagit i: Vetenskapsfestivalen, Industridagen tagit emot skolbesök, genomfört ett enveckas event i Värmland, arrangerat en tjejkväll, inspirations- och fortbildningsdagar för lärare i grundskolan, deltagit på Mötesplats Skola och Made by Kungsbacka.

Under 2014 har projektet hittills deltagit i Arbetsförmedlingens Jobbmässa och Underhållsmässan samt arrangerat branschdag för Studie- och yrkesvägledare, kompetensförsörjningsdag för studerande på gymnasium, yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Inspirations- och fortbildningsaktiviteter för lärare i grundskolan har genomförts och kommer att pågå under hela året. Vecka 15 är det ett enveckasevent i Skaraborg och till hösten planeras ett i Sjuhärad. Möjligheternas Värld är med även i år på Vetenskapsfestivalen och en pilot genomförs med skolor i Angered.


Genomförande och finansiering

Möjligheternas Värld är ett projekt som främst bygger på att samarbetspartnerna medverkar med tid, resurser och i vissa fall utrustning. Därutöver bidrar Västra Götalandsregionen och ett par organisationer med ekonomiskt stöd. Branschföreningar, industriföretag, högskola och gymnasier bemannar Möjligheternas Värld på olika mässor och aktiviteter.

Samarbetspartners