Idéträdgård

Vattenfall

Temat för Mat & Trädgård är i år Brasilien och regnskog. Vi kommer att bygga en idéträdgård som ska gestalta en regnskog och allt vad det står för. Biologisk mångfald – skogsskövling. I Studiefrämjandets monter har vi med oss Jordens Vänner som arbetar med att rädda Amazonas regnskogar, Svensk Trädgård och Sveriges Ornitologiska Förening/BirdLife Sverige som presenterar temat "Fåglarnas trädgård" och vi kopplar vi på spåret hållbar matproduktion och har med oss Svenska Jägareförbundet som ska visa sin verksamhet kring hållbar jakt (självhushållning av kött och tillvaratagande av kött).