Trä & Teknik

28 augusti - 31 augusti, 2018

Trä & Teknik i Göteborg är Nordens mest kompletta träindustrimässa.

Här visas hela bredden av produkter och tjänster för träindustrins alla delar - produkter och tjänster från stock till färdig produkt inklusive tillverkningsmaskiner och lösningar.

För mer information se www.traochteknik.se

För mer information kontakta
Stefan Sundqvist, mässansvarig
Tfn: 031-708 8071
E-post: stefan.sundqvist@svenskamassan.se

Datum
28 augusti - 31 augusti, 2018
Plats
Svenska Mässan, Göteborg