ProcessTeknik

9 oktober - 11 oktober, 2018

ProcessTeknik arrangeras vartannat år i Göteborg och är Nordens största mötesplats för processteknisk utrustning, processautomation och lösningar för processindustrin.


ProcessTeknik arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med Svensk Automation, Armaturföreningen, Svensk Automation Region, SP, Pumpportalen.se, Möjligheternas Värld, Matarvattenföreningen, Hydraulik och Pneumatikföreningen, Produktionslyftet och Monteringsforum.

ProcessTeknik arrangeras parallellt med Scanautomatic, Automation Summit och Pumpdagen.

För mer information se www.processteknik.info

Datum
9 oktober - 11 oktober, 2018
Plats
Svenska Mässan, Göteborg