Maintenance Summit

13 mars - 14 mars, 2018

Modernt, digitaliserat underhåll har blivit en fråga för styrelserummen. Det ökade intresset och den ökade statusen speglas i ”Maintenance Summit”, en helt ny konferenssatsning på Underhållsmässan 2018.

 

Konferensen sträcker sig över mässans två första dagar och är indelad i två segment: ett övergripande, som i första hand vänder sig till företagsledningar, och ett tekniskt djuplodande, riktat till underhållsteknisk personal.

Den nya tekniken går framförallt ut på att produktionsanläggningar ska kunna utnyttjas bättre: med bättre överblick, mer exakt insatt underhåll och färre driftstopp.
– Ett driftstopp ska inte längre komma som en obehaglig överraskning, säger Lars-Erik Djupenström, ordförande för Svenskt Underhåll.

Datum
13 mars - 14 mars, 2018
Plats
Svenska Mässan, Göteborg