Nordic Health Convention

15 november

Nordic Health Convention är den ledande konferensen och mötesplatsen som belyser frågor om folkhälsa och vänder sig till alla som jobbar för jämlik och förbättrad hälsa och folkhälsa.

Just nu har vi tre inriktningar under konferensen: Barn & Ungdom, Yrkeslivet och Det aktiva åldrandet. Konferensen arrangeras i sin helhet i maj varje år och gör därutöver nedslag på konferenserna Kvalitetsmässan, Vitalis och Träffpunkt Idrott. Nästa tillfälle så arrangerar Nordic Health Convention fyra stycken seminarier på Kvalitetsmässan 15 november.

Läs mer på nordichealthconvention.se

Datum
15 november
Plats
Svenska Mässan, Göteborg