Meg - Mediedagarna i Göteborg

27 september - 28 september, 2017

Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor. På Meg möts beslutsfattare inom media, näringsliv, akademi och politik. Här diskuteras och debatteras frågeställningar som rör medieutveckling och affärsnytta, såväl nationellt som globalt.

Nya trender och buzzwords kommer och går. Den enda konstanten man kan räkna med är förändring. Därför är Meg nutidsfokuserat med blicken i framtiden. Kunskapsintensiva seminarier och oväntade möten lyfter samtal om de viktigaste mediefrågorna som är aktuella just nu. Utöver seminarieprogrammet erbjuds en unik mötesplats för både formella och informella möten i Medieloungen.

För mer information, se www.meg.se

Datum
27 september - 28 september, 2017
Plats
Svenska Mässan, Göteborg