LT28 – the 28th International Conference on Low Temperature Physics

9 augusti - 16 augusti, 2017

LT28 samlar ca 1500 forskare från hela världen inom ämnet lågtemperaturfysik. 
 

Konferensen roterar mellan olika världsdelar, och har varit i Buenos Aires, Peking och Amsterdam, i år kommer konferensen till Göteborg. Programmet omfattar ca 100 föredragshållare och flera postersessioner. 

För mer information se www.lt28.se

Datum
9 augusti - 16 augusti, 2017
Plats
Svenska Mässan, Göteborg