Jämlikhetskonferens 2017 - Göteborgs Stad

4 december, 2017

Göteborgs Stads årliga jämlikhetskonferens presenterar helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och sätter barnen i fokus.

På konferensen presenteras den nya jämlikhetsrapporten i serien Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Rapporten följer utvecklingen av stadens skillnader och släpps var fjärde år. Hela dagen kommer att genomsyras av varje barns rätt till en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Konferensen arrangeras som en del av Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar.

För mer information besök, www.goteborg.se/jamlikhetskonferens17

Datum
4 december, 2017