Gymnasiedagarna och Future Skills

10 oktober - 12 oktober, 2017

Gymnasiedagarna är en årlig informations- och vägledningsmässa och Göteborgsregionens mötesplats för blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter från arbetslivet.

Syftet är att låta besökarna upptäcka och kartlägga de gymnasieprogram som är tillgängliga inom och utanför Göteborgsregionen, och att ge utbildningsanordnarna en arena där de har lika förutsättningar att möta blivande elever.

För mer information, besök www.gymnasiedagarna.se

Datum
10 oktober - 12 oktober, 2017
Plats
Svenska Mässan, Göteborg