Power Circle Summit

15 mars, 2016

En mötesplats där beslutsfattare, påverkare och vägvisare träffas för att lyfta tankar kring innovationsteknik och strategi för den framtida engergibranschen.

Energibranschen handlar inte längre bara om energi. De senaste åren har den både blivit bredare och större. Och under de kommande spås förändringstakten att öka ytterligare. För att främja framtiden och värna om hållbarhet i samhället är det viktigt att vi i den nya branschen engagerar oss tillsammans.

Till pcsummit.se

Följ pcsummit_se på twitter

Kontakt:

Ola Lundqvist, Affärsansvarig Svenska Mässan
+46 (0)31-708 82 45
ola.lundqvist@svenskamassan.se

Datum
15 mars, 2016
Plats
München Bryggeriet, Stockholm