Svenska Mässan tar täten i Norden

2017-02-20

Som ett nordiskt nav flyttar Svenska Mässan i Göteborg fram positionerna i mässbranschen. Framtiden ser ljus ut och med en tydlig tillväxtplan har på kort tid fyra nya mässor lanserats. Dessutom fortsätter den starka ökningen av mässbesökare på det nya året. 

Peter Scott, affärsområdeschef Industrimässor, Svenska Mässan
Med många starka mässkoncept har Svenska Mässan tagit en ledande position på den nordiska mötesmarknaden. Det visar bland annat AUMAs lista över globala arrangörer, där Svenska Mässan för närvarande återfinns på en topp 20-placering i världen. 

– Vår kraftiga tillväxt de senaste åren har placerat oss bland de allra största och gjort oss till en alltmer eftersökt partner i Norden för mässor och möten, säger Peter Scott, vice president på Svenska Mässan. 

Svenska Mässan sticker också ut från många nordiska arrangörer genom att redovisa en kraftig uppgång av mässbesökare under 2016. En uppgång som fick ny fart på årets första mässa, Nordens största hundevenemang, MyDog, som ökade besökarantalet med 13 procent. 
– Besökartalet har ökat med 8,5 procent per mässa i snitt. En förklaring är den stora satsningen på innehåll, där frågor kring bl a digitalisering, automatisering och robotisering stått i fokus – det som kallas Industri 4.0. 

Peter Scott tror dessutom att de senaste årens kraftiga investeringar haft stor betydelse för Svenska Mässans attraktionskraft. 
– Vi har skapat en anläggning i världsklass, där vi nu kan fortsätta utveckla våra mässkoncept. 

Redan i år får tre nya mässor premiär.
Nordic Architecture Fair är Nordens enda arkitekturmässa. Målet är att sammanföra byggandets olika parter och initiera en dialog om framtidens arkitektur och stadsplanering. 

Ledarskap&CHEF, riktar sig till alla som leder och utvecklar personal. Nyckelfrågorna är hur globaliseringen, digitaliseringen och den nya generationens medarbetare påverkar ledarskapet. 

EkonomiEXPO vänder sig till ekonomer, controllers och företagsledare och lyfter fram ekonomi och verksamhetsutveckling. 

– Alla tre mässorna är exempel på områden där det händer väldigt mycket just nu och vi ser ett stort behov av kompetensutveckling och trendspaning. 

Även för mässåret 2018 har en ny mässa lanserats. Nordic Property Expo som samlar utvecklare, investerare, fastighetsägare och ansvariga för fastighetsdrift. 

– Den nordiska fastighetsmarknaden är bland de hetare i Europa just nu. Här finns ett stort behov för en nordisk mötesplats som kan flytta branschen framåt.

Göteborgsregionen växer starkt och har omfattande investeringsplaner. Inom de närmaste 20 åren finns byggplaner inom bostäder, kontor och infrastruktur för svindlande 1000 miljarder kronor. Även Svenska Mässan har offensiva expansionsplaner och planerar öka kapaciteten både i form av flera hotellrum på sitt egna hotell Gothia Towers, som idag har 1 200 rum, samt utbyggnad för fler och större flexibla hall- och mötesytor.

– Göteborg kommer att vara Nordens hetaste stadsutvecklingsområde med allt vad det innebär. Här finns stora möjligheter att skapa ytterligare mötesplatser och mässor för exempelvis infrastruktur, bygg och samhällsutveckling. 

Ett annat spännande tillväxtområde är fordonsindustrin, där Göteborg är centrum i ett mycket starkt fordonskluster. 
– En internationell mötesplats för fordonsindustrin vore fantastiskt och sådana samtal förs just nu i nära samverkan med branschen, avslutar Peter Scott.  

 

 

Genom att prenumerera på nyheter från Svenska Mässan riskerar du aldrig att missa någonting viktigt.