Smarta lösningar krävs för bransch i förändring

2017-05-02

El är en direkt förutsättning för ett modernt liv – men el är samtidigt så mycket mer än bara sladdar och eluttag. Det byggs redan i dag smarta städer och automatiserade hem och i morgon kommer det vara standard. För att möta den nya verkligheten samlas branschens aktörer på Elfack i vår.

Tre aktuella trender är: Smarta städer, automatiserade hem och Internet of Things.
Vad tänker vi på när vi hör ordet el? Historiskt har det förmodligen varit glödlampor och vita eluttag. Samtidigt är det bara en bråkdel av helheten. Modern teknik och en digitalisering har omdefinierat hela elbranschen, som numera innefattar såväl fastighetsbolag som IT-företag.

– Elbranschen befinner sig mitt i en väldigt intressant förändring. Vi som konsumenter blir allt mer uppkopplade och digitaliserade. Företagen måste förhålla sig till det här eftersom lösningarna måste bli mer avancerade i takt med att vi blir allt mer uppkopplade, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig på Elfack.

Elfack är Nordens största mötesplats för framtidens el- och energimarknad. Här möts kraftbolag, beslutsfattare, politiker, installatörer, eldistributörer, arkitekter och ljusdesigners för att forma idéer och innovativa lösningar för framtidens el- och energisektor. Elfack 2017 väntas locka runt 25 000 besökare och 400 utställare.
–  Det här är viktigare än någonsin för branschen, alla behöver varandra allt mer och man måste samarbeta för att skapa de bästa lösningarna, säger Ola Lundqvist. Det som gör det extra spännande är också att det hela tiden kommer nya aktörer. Plötsligt kliver Ikea in och börjar sälja solpaneler och IT-bolagens molntjänster är snart eftertraktade i allas hem. Då gäller det att vara på tå.

På Elfack har man inför vårens mässa gjort stora satsningar för att skapa en plats där de nya lösningarna kan diskuteras. Initiativet kallas eSmart och har en rad olika fokusområden, såsom automatiserade hem, smart belysning, smarta städer och elektrifierade transporter. Ola Lundqvist beskriver eSmart som ”en möjlighet att se in i framtiden”.
–  Vi vet alla att den här utvecklingen kommer att ske, men vi vet inte riktigt hur och när. På eSmart kan företag mötas för att skaffa kunskap och inspiration kring framtidens utveckling, säger Ola Lundqvist.
–  Den största utmaningen för företagen är att hitta affärsmodeller i den nya tekniken. För det finns pengar att tjäna om man vet hur man ska göra. Det finns exempel på företag som lyckats sänka energikostnaderna med 50 procent genom att implementera smart teknologi. Det kan handla om att styra belysning efter behov och att köpa el under vissa perioder när den är billig.

En annan stor utmaning för företagen på Elfack är också att kunna övertyga kunderna om vinsterna med den nya tekniken.
– Som konsument i dag har du sällan några större incitament till att koppla upp dig mot allting, säger Ola Lundqvist.
– Det kan kosta mycket pengar, men det är inte säkert att det gör din tillvaro vare sig smidigare eller snabbare. Men i morgon ser det förmodligen helt annorlunda ut, och det är vägen dit vi ska försöka hitta genom eSmart.

Tre aktuella trender

1. Smarta städer. Varför ha massor av lampor tända där ingen befinner sig? I framtiden kommer lamporna vara uppkopplade, vilket innebär att belysningen för hela stadsdelar kan styras centralt och anpassas efter hur människor rör sig.
2.  Automatiserade hem. Framtidens hem kan styras från mobilen och anpassar sig efter användarna. Det innebär till exempel att ljus och värme bara är aktivt under den tid du är hemma – vilket får stora effekter på din energiförbrukning.
3. Internet of Things. Internet of Things är ett begrepp inom digitaliseringen som handlar om att allting är uppkopplat. Allt från människor till fordon, hem och kläder kommer vara uppkopplade mot internet för att kommunicera med omvärlden och anpassa sig efter den.


Elfack är Nordens största mässa för elbranschen.

Mässan har funnits sedan 1969 och arrangeras på Svenska Mässan vartannat år. 2017 väntas Elfack locka 400 utställare och 25 000 besökare. Nytt för i år är eSmart, som är en samlingsplats på Elfack. Här kan olika branschintressen mötas för att diskutera utvecklingen och hitta samarbeten. eSmart är uppbyggt kring åtta delar – automatiserade hem, smart belysning, smart infrastruktur, smarta städer, Internet of Things och Big Data, lokala mikronät, energieffektiv teknik och elektrifierade transporter.

Elfack 2017 arrangeras 9–12 maj. www.elfack.com
Hämta ditt kostnadsfria entrékort här >>>

Genom att prenumerera på nyheter från Svenska Mässan riskerar du aldrig att missa någonting viktigt.