Nordic Architecture Fair - ny mötesplats för framtidens arkitekter och stadsplanering

2016-08-25

Staden kallas ofta ”människans viktigaste uppfinning”. I dag diskuteras den mer än någonsin. Urbaniseringsvågen är stark och ingenting tyder på att den mattas. Vad beror detta på? Och hur planerar vi våra städer? 

Nordic Architecture Fair arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 7-8 november 2017
Planerar vi för mycket eller för lite? Hur skapar vi trivsel? Varför blir vissa orter framgångsrika medan andra reduceras till spökstäder? Och vad spelar arkitekturen för roll, de enskilda husen och utrymmena däremellan, gatorna, parkerna och torgen?

Nordic Architecture Fair arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 7-8 november 2017.
Som Nordens enda arkitekturmässa och forum för ovanstående frågeställningar ska Nordic Architecture Fair sammanföra byggandets olika parter: arkitekter, beslutsfattare, byggherrar och leverantörer för att på så vis öka kunskapsutbytet. Målet är också att initiera dialog och påverka framtidens arkitektur och stadsplanering.


Nordic Architecture Fair har två delar. Den ena är mässan där kommuner och fastighetsägare presenterar sina visioner, entreprenörer och leverantörer demonstrerar sitt hantverkskunnande, där arkitektkontoren redovisar sina ritningar och modeller. En rutnätsstad i miniatyr kommer att skapas på mässgolvet, befolkad av makthavare, enskilda beslutsfattare, forskare, studenter, journalister och intresserad allmänhet.

Den andra delen är konferensen och 2017 blir temat ”De positiva exemplens makt”.  Vilka är de modigaste byggnadsverken i vår tid? Hur gynnar de sina städer? Vilka ekonomiska fördelar genererar de och hur bidrar de till att förändra bilden av en ort? Kan arkitektur fungera identitetsskapande?

Här möts några av världens djärvaste arkitekter och stadsbyggare, de med förmåga att realisera det ”omöjliga”. Här görs också framtidens arkitektur och stadsplanering begriplig för en bred publik.

Röster om Nordic Architecture Fair:

Bolle Tham och Martin Videgård, Tham & Videgård arkitekter - vinnare av 2015 års Kasper Salin-pris

”Alla initiativ som lyfter fram vår tids arkitektur och stadsbyggnadsfrågor är viktiga och välkomna.  Ökad kunskap om materialutveckling och byggteknik är avgörande för en högklassig byggnadskultur. Den är också en del av grunden för arkitektens arbete med att forma välbyggda, medvetet gestaltade projekt som resulterar i långsiktigt hållbar arkitektur.”

Helle Juul, vd Juul & Frost — en av Danmarks mest tongivande opinionsbildare inom arkitektur och stadsplanering
”En mässa om arkitektur och stadsplanering kan generera ett samtal mellan byggandets olika parter, där förväntningarna inte springer ur ett specifikt byggprojekt utan det sätt vi önskar skapa ramarna för framtiden stadsliv och boendemiljöer. En mässa ger oss chansen att stanna upp och reflektera över vart vi är på väg.”

Monica von Schmalensee, vd White arkitekter - Sveriges största arkitektkontor
”En mässa om arkitektur och stadsplanering är viktig eftersom den tar tag i djupare och mer komplexa frågor än just inredning och design och dockar in till alla samhällsfunktioner.”

Gert Wingårdh, vd Wingårdhs arkitektkontor - Sveriges mest prisbelönta arkitekt genom tiderna

”Arkitektur är att tänka! Vi bygger mer än någonsin, våra städer förändras hela tiden, men hinner vi tänka? En mässa om arkitektur och stadsplanering visar upp tänkarna i helfigur! Våga möt hjärnorna bakom framtiden!”

Gro Bonesmo, medgrundare, Spacegroup - norsk arkitekt och akademiker med ett flertal internationella uppdrag
”Arkitekturen och staden angår oss alla och måste diskuteras i öppna rum. En arkitekturmässa i Göteborg kan sätta agendan och engagera en stor publik.”

Emma Jonsteg, vd Utopia arkitekter - utsedd till Arkitektursveriges mäktigaste person av tidskriften Rum
”Arkitektur och stadsbyggnad är stora och viktiga frågor i vår tid. Att skapa en mässa på temat innebär enorma kreativa och programmässiga möjligheter. Och att det finns ett stort publikintresse visar en lång rad exempel i vår omvärld.”

 
Nordic Architecture Fair är Nordens enda arkitekturmässa och mötesplats där leverantörer ges chans att påverka framtidens arkitektur och stadsplanering. Här skapas möjlighet att knyta annars svåråtkomliga kontakter och träffa föreskrivande led.

Mötesplatsen vänders sig till följande yrkesgrupper: arkitekter, byggherrar, designer, entreprenörer, ekonomer, fastighetsägare, forskare, hållbarhetsstrateger, inredningsarkitekter, jurister, konstruktörer, konstnärer, landskapsarkitekter, leverantörer, politiker, press, socionomer, stadsplanerare, studenter, m fl.

Nordic Architecture Fair arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 7-8 november 2017.
Svenska Mässan som är den bäst belägna mässanläggningen i Europa. Från centralstationen tar du dig hit på en av Göteborgs karakteristiska spårvagnar, det tar bara några minuter. Det centrala läget, invid infrastrukturnoden Korsvägen, är förstås passande för en mässa om arkitektur och stadsplanering. Även mässanläggningen i sig, med sina ikoniska hotelltorn, tre av regionens högsta byggnader, rimmar väl med konceptet.

För mer information se  www.nordicarchitecturefair.se   


Genom att prenumerera på nyheter från Svenska Mässan riskerar du aldrig att missa någonting viktigt.