SUICIDPREVENTION 2017 - nationell konferens om självmord till Göteborg

2017-05-19

Runt 1 500 människor tar livet av sig varje år.
- Dessutom går det ungefär tio självmordsförsök på varje självmord. Så problemet är gigantiskt, säger psykiatern Jan Beskow.

Problem är gigantiskt, säger Jan Beskow som medverkar på Suicidprevention.
Den elfte upplagan av den nationella konferensen Suicidprevention arrangeras av Suicidprevention i Väst SPIV på Svenska Mässan 12-13 september 2017 i samarbete med bl a Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten.

Konferensen vänder sig till alla som professionellt eller ideellt möter suicidala personer, d v s personer som plågas av ångest, depression och suicidtankar.
– Läget är annorlunda nu än tidigare, säger Jan Beskow.
– Många vågar prata om självmord, vilket gör att de som behöver hjälp kan berätta om det och få just den hjälp de behöver. Det är också en förutsättning för effektiv suicidprevention.

Att återupprätta suicidala personer handlar om att lyssna till deras erfarenheter, hjälpa dem att själva bedöma sin suicidrisk och utveckla sin förmåga att hantera sin suicidalitet.
På konferensen berättar personer om sin egen erfarenhet av suicidalitet. Professor Konrad Michel från Schweiz och flera andra bidrar med djupare förståelse för berättelsens betydelse.
En stor del av konferensen ägnas åt barn och ungdomar, bl a om integrering av ensamkommande flyktingbarn. Bl a medverkar professor Barbara Stanley vid Columbia University i USA, världsledande kring förståelse av känsligt instabila ungdomar som skär sig.
Andra programpunkter är digitala metoder för att mäta humörsvängningar, suicidprevention på nätet, hjärnan och suicidalitet och självmord bland män.

Under konferensens andra dag vidgas perspektivet ytterligare.
Ett seminarium handlar om mobila team och snabba utryckningar av blåljuspersonal. Ett annat om olika åtgärder för att hindra självmord genom skydd på broar, stängsling och övervakning av banområden.
– Nollvisionen har varit framgångsrik inom trafiken men inte inom suicidpreventionen, säger Jan Beskow.
– Det beror på den målmedvetna och finansierade forskningen och utvecklingsarbetet utifrån ett systemperspektiv inom trafiken, medan forskningen inom suicidprevention var individinriktad.
På konferensen diskuterar också representanter för olika myndigheter hur suicidpreventionen ska kunna utvecklas, inte minst genom finansiellt stöd.

SUICIDPREVENTION 2017 - nationell konferens om suicidprevention

Tid: 12-13 september
Plats: Svenska Mässan
Mer information om konferensen: www.spkonferens2017.se
Mer information om Suicidprevention: www.suicidprev.com

Genom att prenumerera på nyheter från Svenska Mässan riskerar du aldrig att missa någonting viktigt.