Mässor & kongresser bidrar med stora ekonomiska värden till besöksnäringen

2017-06-07

Mässor & kongresser bidrar med stora ekonomiska värden till besöksnäringen. Den 7 juni firas ”Global Exhibitions Day” över hela världen. Dagen är ett initiativ från den internationella mässorganisationen UFI som vill visa på mässornas betydelse.
För att sätta fokus på mässors och kongressers betydelse för Sverige har Fairlink gjort en skattning som pekar på att mässor och kongresser årligen bidrar med cirka 9 miljarder kronor till den svenska besöksnäringen.

Internationellt arrangeras årligen 31 000 mässor med 4,4 miljoner utställare och 260 miljoner besökare. Källa: UFI.
De senaste decennierna har besöksnäringen seglat upp som en av Sveriges basnäringar och sysselsätter över 160 000 personer, enligt statistik från Tillväxtverket. En viktig motor inom besöksnäringen är mässor och kongresser. Årligen arrangeras flera hundra olika mässor och större kongresser i Sverige.

Att miljontals människor kommer till olika platser för att delta på en mässa eller kongress innebär, förutom att affärer skapas och branscher utvecklas, också stora positiva effekter för besöksnäringen. De tillresta besökarna äter, bor, shoppar etc. Det finns idag inga exakta siffror på det totala värdet men en färsk skattning från Fairlink pekar på att de totala turistekonomiska effekterna i Sverige uppgår till cirka 9 miljarder kronor per år. Pengar som i sin tur både bidrar till nyanställningar och skatteintäkter.

– Det mänskliga mötet är avgörande för att bygga företagskulturer, skapa affärer, utveckla idéer och skapa gemensamma kulturupplevelser, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan.
– I förlängningen gör behovet att mötas att den fysiska platsen blir allt viktigare. Attraktiva platser som lockar människor och kan erbjuda mötesplatser kommer att spela en stor roll för ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling framöver, menar Carin Kindbom.

– De fysiska mötesplatserna är oerhört viktiga för att driva utvecklingen framåt i de flesta branscher. När människor, kunskap och idéer möts formas framtiden. Den digitala utvecklingen har dessutom ökat människors behov av att även träffas öga-mot-öga, säger Mikael Jansson, vd på Fairlink.
–  Utan mässor och kongresser skulle Sverige vara ett betydligt fattigare land, både kunskaps- och affärsmässigt, avslutar Mikael Jansson.

EXEMPEL PÅ NÅGRA AV SVERIGES STÖRSTA MÄSSARRANGÖRER
Svenska Mässan, Stockholmsmässan, Elmia, Nolia och Artexis Easyfairs.

FAIRLINK
Fairlink AB bildades 1986 och är idag Skandinaviens största analys- och utbildningsföretag för mässbranschen.

UFI – THE GLOBAL ASSOCIATION OF THE EXHIBITION INDUSTRY
UFI är en branschorganisation för mässarrangörer och anläggningsägare över hela världen. Totalt har man 725 medlemmar från 85 olika länder som tillsammans har cirka 50 000 anställda.

Genom att prenumerera på nyheter från Svenska Mässan riskerar du aldrig att missa någonting viktigt.