Folkhälsan - en av vår tids största frågor

2017-05-11

Barn och ungdomar rör sig allt mindre och mår idag allt sämre. Vårt digitaliserade samhälle är en bidragande faktor till att dagens ungdom lätt fastnar framför skärmar istället för att utöva fysisk aktivitet. Någonting som kan leda till en rad hälsoproblem och försämrad inlärningsförmåga.

Carolina Klüft är en av de medverkande under Nordic Health Convention den 17 maj.
Att vi rör oss mindre är en realitet. Det gäller både unga som äldre. Faktum är att Sverige är ett av världens mest stillasittande länder. Vår hälsa är en av nutidens viktigaste frågor. En fråga som står högt upp på FNs globala mål 2030, näst efter målet att avskaffa extrem fattigdom och svält.

Frågan i sig är brännande. Forskningen pekar på en alarmerande utveckling. Ojämlik hälsa börjar i barndomen, och det finns stora hälsoklyftor mellan olika etniciteter, kön och socioekonomiska grupper i samhället. I Göteborg är gapet mellan olika grupper stort. Det finns tydliga hälsoskillnader mellan de som har höga inkomster och lång utbildning jämfört med de som har lägre inkomster och låg utbildning. Dessa skillnader syns även tydligt i olika bostadsområden i Göteborg.

Undersökningar visar också att barn rör sig mindre än vi först trott och att aktiviteten går ner drastiskt under helgen. Vi vet att ett stillasittande liv leder till en rad hälsoproblem. Vår folkhälsa är en oerhört viktig fråga att belysa och diskutera.

Mot den bakgrunden arrangerar Svenska Mässan för första gången Nordic Health Convention. Målet med konferensen är att bidra till en ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning. Syftet är att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Nordic Health Convention tar avstamp i forskningen – genom samtal om den nödvändiga jämlika hälsan med exempel på initiativ och resultat. Årets tema är fysisk aktivitet.

Under dagen kommer två spår att diskuteras dels Barn och Ungdom med målet fullföljda studier, och dels Yrkeslivet med målet ökade frisktal och den attraktiva arbetsgivaren.

Dagen invigs av Håkan Linnarsson, regionråd och följs av samtal med:

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Ingibjörg Jonsdottir, professor
Carolina Klüft, projektledare för GEN-PEP
Matti Leijon, folkhälsovetare
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen
Per Nilsson, professor och rektor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Alexander Orméus, vd och koncernchef Bra Bil
Anna Storm, vd Göteborg
Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet
 
Moderator är Erik Blix.

Nordic Health Convention tar avstamp i forskningen – genom samtal om den nödvändiga jämlika hälsan med exempel på initiativ och resultat. Årets tema är fysisk aktivitet. Den 17 maj börjar vi samtalet som sedan fortsätter på Kvalitetsmässan, Träffpunkt Idrott och Vitalis.


För mer information se www.nordichealthconvention.se

Anmälan till konferensen >>>

 

Genom att prenumerera på nyheter från Svenska Mässan riskerar du aldrig att missa någonting viktigt.