Anmälan till Göteborg Vin & Deli

Göteborg Vin & Deli 20-21 april 2018, Svenska Mässan, Göteborg

Faktureringsadress om annan än ovan.
Kontaktperson:

Vi ställer ut med

I priset ingår el 10A/230 V samt monteravskiljande vägg.


Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften på 2 900 kr exkl. moms faktureras vid anmälan.
Utställarförsäkringen är inkluderad i anmälningsavgiften. Läs mer nedan.
I bokningsavgiften ingår en presentation av ert företag med er logotype och länk till er hemsida på vår hemsida, www.vinochdeli.se
Anmälningsavgift

Alkoholtillstånd
Svenska Mässan svarar för gällande alkoholtillstånd mot alla utställare under ”Göteborg Vin & Deli” 20-21 april 2018. Detta innebär att du som utställare INTE behöver söka särskilt alkoholtillstånd för mässan.

Betalningsvillkor:
20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 180 dagar före mässans öppnande. Resterande platshyra förfaller till betalning 60 dagar före mässan. Tekniska tjänster förfaller till betalning 14 dagar före mässans öppnande.
Faktura utsändes 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd platshyra.
Moms tillkommer på alla priser.
Betalningsvillkor

Övriga tjänster
För el, lastning och lossning, kyl, belysning, matta med mera, besök www.monterservice.com. Klicka på Övriga produkter och tjänster. Observera att dessa tjänster debiteras extra.

Utställarförsäkring
Utställarförsäkringen är inkluderad i anmälningsavgiften. Utställarförsäkringen täcker skador enligt gällande försäkringsvillkor.
Försäkringen är obligatorisk och debiteras i samband med monterhyran. Maxbelopp SEK 300 000 kr.
Uppgår det totala värdet av ert material till ett högre belopp v g kontakta er säljare på After Sales.
Du kan undgå att erlägga obligatorisk försäkring om du kan prestera underlag som visar att din ordinarie företagsförsäkring omfattar minst samma villkor som svenska mässans utställarförsäkring.

Villkor