Anmälan till Elfack 7-10 maj 2019

Anmälan till Elfack 2019
Anmälningsavgift
Grundavgiften på 6 900 kr exkl. moms faktureras vid anmälan.
Grundavgift

Betalningsvillkor:
20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 6 månader före mässans öppnande. Resterande platshyra förfaller till betalning 2 månader före mässan. Tekniska tjänster förfaller till betalning 14 dagar före mässans öppnande.
Faktura utsändes 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd platshyra.
Moms tillkommer på alla priser.
Betalningsvillkor

Övriga tjänster
För el, lastning och lossning, kyl, belysning, matta med mera, besök www.monterservice.com. Klicka på Övriga produkter och tjänster.

Utställarförsäkring
SEK 1 450. Utställarförsäkringen täcker skador enligt gällande försäkringsvillkor.
Försäkringen är obligatorisk och debiteras i samband med monterhyran. Maxbelopp SEK 300 000 kr.
Uppgår det totala värdet av ert material till ett högre belopp v g kontakta er säljare på After Sales.
Du kan undgå att erlägga obligatorisk försäkring om du kan prestera underlag som visar att din ordinarie företagsförsäkring omfattar minst samma villkor som svenska mässans utställarförsäkring.
Utställarförsäkring

Villkor